Bảo hiểm toàn diện học sinh

Con em chúng ta được bảo hiểm hoàn toàn suốt cảnăm toàn diện và bồi hoàn chi phí trong trường hợp chết do ốm đau, bệnh tật và tai nạn hoặc thương tật dẫn đến mất khảnăng sinh hoạt và học tập bình thường của con em học sinh, đồng thời trợcấp các chi phí liên quan đến điều trịy tế..

Đối tượng bảo hiểm

Học sinh đang theo học các trường: nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học sinh học nghề.

Phạm vi và quyền lợi bảo hiểm

·      Phạm vi bảo hiểm theo Điều khoản bảo hiểm này chỉ bao gồm những rủi ro xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam.

·      Người tham gia bảo hiểm có thể lựa chọn hai hay nhiều điều kiện bảo hiểm quy định dưới đây:

ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM

Phạm vi
bảo hiểm

Diễn giải cụ thể


Điều kiện A

Rủi ro được bảo hiểm

Trường hợp chết do ốm đau, bệnh tật.

Hiệu lực bảo hiểm

Sau 30 ngày kể từ ngày đóng phí bảo hiểm (thời gian chờ này không áp dụng cho hợp đồng tái tục).

Quyền lợi bảo hiểm

Bảo Việt sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

Điều kiện B

Rủi ro được bảo hiểm

Trường hợp chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn.

Hiệu lực bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực ngay sau khi người tham gia bảo hiểm hoàn thành thủ tục đóng phí theo quy định

Quyền lợi bảo hiểm

- Trường hợp chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Việt sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.


- Trường hợp thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Việt trả tiền bảo hiểm theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm ban hành kèm theo quyết định số 05/TCBH ngày 2/1/1993 của Bộ Tài chính.

Điều kiện C

Rủi ro đượcbảo hiểm

Trợ cấp nằm viện, phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật

Hiệu lực bảo hiểm

Sau 30 ngày kể từ ngày đóng phí bảo hiểm đầy đủ(thời gian chờ này không áp dụng cho hợp đồng tái tục).

Quyền lợi bảo hiểm

BẢO VIỆT trả tiền theo bảng tỷ lệ phẫu thuật ban hành kèm theo Quyết định số 2963/PHH2-97 ngày 23/12/97 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty bảo hiểm Việt Nam.Điều kiện D

Rủi ro được bảo hiểm

Trợ cấp nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thương tật thân thể do tai nạn

Hiệu lực bảo hiểm

Sau 30 ngày đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật (thời gian chờ này khôngáp dụng cho trường hợp tai nạn hoặc hợp đồng tái tục).

Quyền lợi bảo hiểm

BẢO VIỆT trả trợ cấp nằm viện mỗi ngày 0,3% số tiền bảo hiểm, không quá 60 ngày/năm.

Lưu ý:

·      Học sinh có thể lựa chọn tham gia 2 hoặc cả 3 điều kiện bảo hiểm ở trên.


Loại trừ

Loại trừ áp dụng chung cho các điều kiện

·      Hành vi cố ý của người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng .

·      Học sinh trung học cơ sở trở lên vi phạm nghiêm trọng pháp luật, nội quy, quy định của chính quyền địa phương hoặc các tổ chức xã hội, vi pham nghiêm trọng luật lệ an toàn giao thông.

·      Bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma tuý hoặc các chất kích thích tương tự khác, bị nhiễm HIV, AIDS.

·      Tham gia đánh nhau, trừ với mục đích tự vệ.

·      Động đất, núi lửa, nhiễm phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, đình công.

Loại trừ áp dụng riêng cho điều kiện C và D

Những điều kiện này không nhận bảo hiểm và không chi trả tiền bảo hiểm các trường hợp:

·      Nằm viện để kiểm tra sức khoẻ, khám giám định y khoa mà không liên quan đến việc điều trị bệnh tật, thương tật.

·      Điều trị, phẫu thuật các bệnh tật bẩm sinh, những thương tật và chỉ định phẫu thuật trước khi bảo hiểm.

·      Điều trị, phẫu thuật theo yêu cầu của người được bảo hiểm mà không liên quan đến việc điều trị và phẫu thuật bình thường do ngành y tế qui định.

·      Tạo hình thẩm mỹ, chỉnh hình, phục hồi chức năng, làm giả và lăp các bộ phận của cơ thể.

·      Những bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn trong năm đầu tiên tham gia bảo hiểm.

Những thông tin trong trang này chỉ mang tính chất giới thiệu chung. Để biết thêm chi tiết cụ thể xin xem các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng chính thức.

tanbaoviet

Dịch vụ liên quan

Bảo hiểm bảo việt