Bảo hiểm máy móc thiết bị

Bảo hiểm máy móc là hình thức bảo hiểm hiệu quả đối với tất cả các loại máy móc, thiết bị, công cụ cơ khí đang hoạt động hoặc ngừng hoạt động hoặc đang trong thời gian bảo dưỡng..

Đơn Bảo hiểm máy móc bảo hiểm cho hầu hết tổn thất bất ngờ và không lường trước được đối với máy móc được bảo hiểm và dẫn đến phải sửa chữa hay thay thế.

Những nguyên nhân chính gây nên tổn thất thuộc trách nhiệm của đơn bảo hiểm máy móc bao gồm:

  • Lỗi do thiết kế (tính toán, bản vẽ, tiêu chuẩn thiết kế)
  • Sai sót tại xưởng hoặc trong khi lắp đặt
  • Sai sót trong khi đúc hoặc khuyết tật nguyên vật liệu
  • Lỗi hoạt động, thiếu kỹ năng, thiếu thận trọng, hành động cố ý
  • Xé rách do lực ly tâm
  • Nổ vật lý
  • Nguyên nhân điện như đoản mạch
  • Thiếu nước trong nồi hơi
  • Bão, băng giá
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:
tanbaoviet

Dịch vụ liên quan

Bảo hiểm bảo việt