Bảo hiểm sức khỏe người lao động

Bảo hiểm cho người lao động tại các doanh nghiệp, công ty với số lượng lớn. Đảm bảo cho người lao động cũng như doanh nghiệp yên tâm công tác..

I. Điều khoản bảo hiểm sức khỏe người lao động
1. Đối tượng bảo hiểm:
1.1. Người được bảo hiểm là người trong độ tuổi lao động từ 18 đến 60 tuổi hoặc đến 70 tuổi với điều kiện đã tham gia liên tục từ năm 59 tuổi.
1.2. Bảo Việt không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các đối tượng sau:
- Những người trên 70 tuổi;
- Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong;
- Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;
- Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.
 2. Phạm vi bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm: 
Các rủi ro xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam.
2.1. Trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong do ốm đau, bệnh tật, tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: Bảo Việt sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên giấy chứng nhận hoặc hợp đồng bảo hiểm.
2.2. Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: Bảo Việt sẽ chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do Bộ Tài chính ban hành. Nếu người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn đó, Bảo Việt sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm của trường hợp chết với số tiền đã trả trước đó.    
2.3. Trường hợp người được bảo hiểm phải nằm viện do ốm đau, bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm: Bảo Việt sẽ chi trả tiền trợ cấp cho người được bảo hiểm trong thời gian nằm điều trị theo số tiền quy định trong bảng quyền lợi bảo hiểm. Số ngày trả trợ cấp nằm viện trong năm được tính liên tục không phụ thuộc vào số lần nằm viện và tối đa không quá 60 ngày/năm bảo hiểm.
2.4. Trường hợp người được bảo hiểm phải phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm:  Bảo Việt sẽ chi trả tiền trợ cấp theo bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật do Bộ tài chính ban hành.

3. Hợp đồng bảo hiểm:
3.1. Các tập thể, cá nhân có yêu cầu tham gia bảo hiểm điền đầy đủ thông tin vào Giấy yêu cầu bảo hiểm. Trên cơ sở Giấy yêu cầu bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm, Bảo Việt sẽ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho từng cá nhân và được coi như Hợp đồng bảo hiểm.
3.2. Trường hợp một trong hai bên muốn huỷ bỏ Hợp đồng bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước 30 ngày kể từ ngày định huỷ bỏ. Nếu hợp đồng được hai bên thoả thuận huỷ bỏ, Bảo Việt sẽ hoàn trả 80% phí bảo hiểm của thời gian còn lại với điều kiện đến thời điểm đó Hợp đồng bảo hiểm chưa có lần nào được Bảo Việt chấp nhận trả tiền bảo hiểm.

4. Hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm:              
-  Đối với trường hợp tử vong hoặc nằm viện điều trị, phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật: Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày đóng phí bảo hiểm.
- Đối với trường hợp sảy thai cần thiết phải nạo thai theo chỉ định của bác sĩ, điều trị thai sản: Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày đóng phí bảo hiểm.
- Đối với trường hợp sinh đẻ: Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực sau 270 ngày kể từ ngày đóng phí bảo hiểm.
- Đối với trường hợp tai nạn hoặc các hợp đồng tái tục liên tục mặc nhiên có hiệu lực ngay sau khi người  tham gia bảo hiểm đóng phí cho thời gian tiếp theo.

5Quyền lợi bảo hiểm
quyenloi baohiemsuckhoenguoilaodong


6Mức phí tham gia
phi baohiemsuckhoelaodong
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:
tanbaoviet

Dịch vụ liên quan

Bảo hiểm bảo việt