Bảo hiểm tai nạn con người 24/24

Cuộc sống luôn có những điều bất trắc, những tai nạn không lường trước được. Vậy, bạn sẽ làm gì để bao vệ mình và người thân? Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 của Bảo Việt sẽ bảo vệ bạn trước những tai nạn rủi ro không may xảy ra trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

 

 

Tên chương trình bảo hiểm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24

Đối tượng bảo hiểm:

Mọi công dân Việt nam từ 15 ngày tuổi đến 70 tuổi và ng­ười nư­ớc ngoài đang học tập làm việc công tác tại Việt Nam nhưng loại trừ các đối t­ượng sau đây:

 - Những ng­ười đang bị bệnh thần kinh,

 - Những ngư­ời đang bị tàn phế hoặc th­ương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

Phạm vi bảo hiểm

1.Chi phí y tế và nằm viện phát sinh trong quá trình điều trị.

2. Chết hoặc thư­ơng tật tạm thời, thương tật vĩnh viễn.

Bảng quyền lợi bảo hiểm và biểu phí

Số tiền tối đa
được bảo hiểm chi trả

Phí đóng

(VNĐ/năm)

Trường hợp bảo hiểm Mức chi trả

 

50.000.000đ

 

140.000đ

Chết50.000.000đ
Thương tật tạm thời
(không để lại di chứng)
Trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh bao gồm: thuốc men,phẫu thuật, điều trị hay sử dụng thiết bị y tế theo chỉ định của bác sĩ, các chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện với mức 50.000đ/ngày, tối đa 180 ngày/năm. Mức bồi thường không vượt quá tỉ lệ áp dụng cho trường hợp thương tật đó.
Thương tật vĩnh viễn
(có để lại di chứng)
Tùy theo tình trạng thương tật, số tiền bảo hiểm được trả theo tỷ lệ % trên Số tiền ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm

 

80.000.000đ

 

224.000đ

Chết80.000.000đ
Thương tật tạm thời
(không để lại di chứng)
Trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh bao gồm: thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng thiết bị y tế theo chỉ định của bác sĩ, các chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền bồi dưỡng trong thời
gian nằm viện với mức 80.000đ/ngày, tối đa 180 ngày/năm. Mức bồi thường không vượt quá tỉ lệ áp dụng cho trường hợp thương tật đó.
Thương tật vĩnh viễn
(có để lại di chứng)
Tùy theo tình trạng thương tật, số tiền bảo hiểm được trả theo tỷ lệ % trên Số tiền ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm

 

100.000.000đ

 

280.000đ

Chết100.000.000đ
Thương tật tạm thời
(không để lại di chứng)
Trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh bao gồm: thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng thiết bị y tế theo chỉ định của bác sĩ, các chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện với mức 100.000đ/ngày, tối đa 180 ngày/năm. Mức bồi thường không vượt quá tỉ lệ áp dụng cho trường hợp thương tật đó.
Thương tật vĩnh viễn
(có để lại di chứng)
Tùy theo tình trạng thương tật, số tiền bảo hiểm được trả theo tỷ lệ % trên Số tiền ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm

 Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

tanbaoviet

 

Dịch vụ liên quan

Bảo hiểm bảo việt