Bảo hiểm tai nạn thủy thủ thuyền viên

Thuyền viên làm việc và sinh hoạt trên các phương tiện nghề cá sẽ không còn phải bận tâm khi lênh đênh trên sông nước khi đã thực hiện nghĩa vụ chế độ bắt buộc về bảo hiểm tai nạn thuyền viên. Với sản phẩm bảo hiểm tai nạn thuyền viên, Bảo Việt mang lại cho khách hàng sự đảm bảo trước những rủi ro có thể xảy đến trong các chuyến hành trình..

Đối tượng bảo hiểm

Thủy thủ, thuyền viên, và nhân viên hoạt động trên tàu.

Phạm vi bảo hiểm

Trường hợp bị chết, thương tật thân thể do tai nạn trong vùng biển Việt Nam.

Quyền lợi bảo hiểm

Trường hợp bảo hiểm

Mức chi trả

1. Chết hoặc thương tật vĩnh viễn (mất hoàn toàn khả năng lao động) do tai nạn

Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm

2. Thương tích do tai nạn

Mức chi trả tiền bảo hiểm áp dụng theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật áp dụng trong các nghiệp vụbảo hiểm con người ban hành kèm theo Quyết định số 05/TC/BH ngày 2/1/1993 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Lưu ý:

Số tiền và phí bảo hiểm(bắt buộc theo Quyết định số 128/1999/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

1/ Số tiền bảo hiểm là 10 triệu đồng/người/vụ.

2/ Phí bảo hiểm tính một năm là 28.000 đồng/người.

Ngoài raBẢO VIỆT có thể thoả thuận với ngư­ời tham gia bảo hiểm để bảo hiểm theo biểu phí và số tiền bảo hiểm cao hơn hoặc phạm vi rủi ro bảo hiểm rộng hơn quy tắc bảo hiểm, biểu phí, số tiền bảo hiểm bắt buộc ở trên.

Loại trừ

  • Hành động cố ý tự gây thương tích kể cả tự tử hay có ý định tự tử của người tham gia bảo hiểm dù trong bất kỳ hoàn cảnh, trạng thái nào.
  • Tai nạn xảy ra do người tham gia bảo hiểm bị ảnh hưởng bởi rượu, bia, ma tuý và các chất kích thích tương tự khác.
  • Do bị bệnh hoặc chết hoặc bị thương do bệnh tật gây ra.
  • Do hành vi phạm pháp của người tham gia bảo hiểm.
  • Do chiến tranh, đình công, bạo động.

Những thông tin trong trang này chỉ mang tính chất giới thiệu chung. Để biết thêm chi tiết cụ thể xin xem các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng chính thức.

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:
tanbaoviet

Dịch vụ liên quan

Bảo hiểm bảo việt