Bảo hiểm thân tàu thủy

Bảo hiểm Thân tàu (Hull): Bảo hiểm cho những tổn thất về vỏ tàu, máy móc và trang thiết bị của tàu do những hiểm họa của biển/sông nước gây ra, hoặc do những tai nạn bất ngờ như đắm, cháy, mắc cạn, đâm va, nổ nồi hơi, gẫy trục cơ, ….

1.  Bảo Việt hiện đang cung cấp các gói sản phẩm sau:
    Bảo hiểm Thân tàu biển hoạt động tuyến quốc tế
    Bảo hiểm Thân tàu biển hoạt động tuyến trong nước
    Bảo hiểm Thân tàu thủy nội địa
    Bảo hiểm Thân tàu cá
2.  Điều kiện, điều khoản bảo hiểm áp dụng:
    Điều khoản bảo hiểm thân tàu của Hiệp hội Bảo hiểm Thân tàu London (Institute Time Clause - Hulls 01/11/1995); hoặc
    Các điều kiện bảo hiểm khác đang áp dụng tại thị trường bảo hiểm quốc tế;
    Các Quy tắc bảo hiểm do Bảo Việt ban hành
3.  Công thức tính phí bảo hiểm:  Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm (%)

Quý Khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm bảo hiểm thân tàu theo một trong hai điều kiện bảo hiểm (điều kiện A hoặc điều kiện B), với các rủi ro chính được bảo hiểm như sau:
1.  Bảo Việt nhận bồi thường cho mất mát và hư hại đối với tàu được bảo hiểm do các nguyên nhân sau:
    Đâm va với tàu, thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hay dưới nước
    Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hay nổi trồi, cố định, cấu, phà, đà, công trình đê, đập, kè, cầu cảng
    Cháy nổ ngay trên tàu hoặc ở nơi khác
    Mất tích
    Động đất, sụt lở, núi lửa phun
    Bão tố, sóng thần, gió lốc hay sét đánh
     Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ di chuyển sản phẩm thủy sản, hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu hay khi tàu đang neo đậu lên đà sửa chữa ở xưởng
    Sơ xuất của thuyền trưởng, sỹ quan, thủy thủ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa với điều kiện người sửa chữa không phải là người được bảo hiểm
    Vứt bỏ tài sản khỏi tàu trong trường hợp cần thiết và hợp lý (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A)
    Nổ nồi hơi, gãy trục cơ hoặc hư hỏng do khuyết tật gây ra (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A)
2.  Bảo Việt cũng nhận bồi thường những chi phí cần thiết và hợp lí trong việc:
    Hạn chế tổn thất, trợ giúp hay cứu hộ hoặc chi phí tố tụng
    Giám định hư hại và tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A)
    Đóng góp chi phí tổn thất chung (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A)
    Kiểm tra đáy tàu sau khi mắc cạn (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A)
Rủi ro ô nhiễm
Ngoài phạm vi bảo hiểm theo điều kiện A hoặc B, chủ tàu còn được bồi thường cho những tổn thất của tàu gây ra từ quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm phòng ngừa hay hạn chế nguy cơ/rủi ro ô nhiễm.
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:
tanbaoviet

Dịch vụ liên quan

Bảo hiểm bảo việt