Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô

Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô là bảo hiểm cho xe ô tô khi xảy ra các thiệt hại do va quệt tai nạn trong quá trình sử dụng xe...

baoviet online baohiemoto

1. Đối tượng bảo hiểm ô tô

Là thiệt hại vật chất của xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ ngoài sự kiểm soát của chủ xe trong những trường hợp cụ thể do quy tắc bảo hiểm quy định. 

2. Phạm vi bảo hiểm ô tô

+ Bảo Việt bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do: Những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong những trường hợp: Đâm va, lật, đổ, rơi; chìm; hoả hoạn, cháy, nổ; bị các vật thể khác rơi, va chạm vào. Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần. Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe.
+ Ngoài ra, Bảo Việt còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất, giám định tổn thất.

3. Quyền lợi bảo hiểm ô tô

Nguyên tắc bồi thường là khôi phục phương tiện trở lại trạng thái ban đầu tại thời điểm trước khi xảy ra tổn thất. 

Bồi thường tổn thất bộ phận : Bảo Việt chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế để sửa chữa , thay thế (nếu không thể sửa chữa được) các bộ phận bị tổn thất
+ Trường hợp xe được bảo hiểm với số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị thực tế thì số tiền bồi thường của Bảo Việt được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị thực tế của xe.
+ Trường hợp xe được bảo hiểm bằng hoặc trên giá trị thực tế thì Bảo Việt bồi thường theo giá trị thực tế của bộ phận đó ngay trước khi xe bị tai nạn.

Bồi thường tổn thất toàn bộ : Xe được coi là tổn thất toàn bộ trong trường hợp sau:
+ Xe bị thiệt hại trên 75% hoặc đến mức không thể sửa chữa, phục hồi để đảm bảo lưu hành an toàn, hoặc chi phí phục hồi bằng hoặc lớn hơn giá trị thực tế của xe.
+ Xe bị mất cắp, bị cướp (có kết luận của cơ quan chức năng).
Số tiền bồi thường toàn bộ bằng giá trị thực tế của xe trước khi xảy ra tai nạn (tổn thất) và không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 

4. Phí bảo hiểm (năm): 
Tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên giá trị thực tế của xe tại thời điểm hiện tại.

phibaohiemotobaoviet

5. Chương trình ưu đãi phí:

Phí bảo hiểm sẽ được giảm cho năm kế tiếp nếu không có phát sinh khiếu nại bồi thường cho chiếc xe được bảo hiểm.
- 01 năm không phát sinh khiếu nại bồi thường: Giảm 10% phí bảo hiểm vật chất xe.
- 02 năm liên tiếp không phát sinh khiếu nại bồi thường: Giảm 20% phí bảo hiểm vật chất xe.
- 03 năm liên tiếp trở lên không phát sinh khiếu nại bồi thường: Giảm 30% phí bảo hiểm vật chất xe.

Ngoài ra, Bảo Việt cũng áp dụng mức phí ưu đãi cho khách hàng:

- Là khách hàng lâu năm của Bảo Việt; hoặc
- Có nhiều xe tham gia bảo hiểm tại Bảo Việt; hoặc
- Áp dụng mức bồi thường có khấu trừ

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm bảo hiểm ô tô, xin vui lòng liên hệ:

tanbaoviet

Dịch vụ liên quan

Bảo hiểm bảo việt