Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Tham gia chương trình bảo hiểm này, trong trường hợp hàng hóa, sản phẩm mà doanh nghiệp bán/ cung cấp/ sửa chữa/ thay thế/ xử lý hay phục vụ gây ra thiệt hại cho người tiêu dùng hàng hóa/sản phẩm, doanh nghiệp sẽ được Bảo Việt chi trả:.

  • 1. Chi phí khiếu kiện pháp lý liên quan tới khiếu nại
  • 2. Chi phí bồi thường theo trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với những thiệt hại về người (thương tật, ốm đau) và tài sản của Người tiêu dùng hàng hóa/sản phẩm xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.

  • Thủ tục tham gia bảo hiểm

  • Khách hàng điền đầy đủ thông tin trong Giấy yêu cầu bảo hiểm (theo mẫu của Bảo Việt).
  • Bảo Việt tư vấn chương trình bảo hiểm phù hợp nhu cầu, điều kiện thực tế cũng như khả năng tài chính của doanh nghiệp.
  • Khách hàng lựa chọn chương trình.
  • Bảo Việt cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho khách hàng.

Khiếu nại, bồi thường

  • Khi xảy ra tổn thất, Người được bảo hiểm ngay lập tức thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tổi đa thiệt hại
  • Thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
  • Thông báo cho Bảo Việt theo Đường dây nóng/số điện thoại được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm

Sau khi nhận được thông báo, Giám định viên của Bảo Việt sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện các bước tiếp theo trong thu thập hồ sơ và thủ tục khiếu nại, bồi thường.

Download : Giấy yêu cầu bảo hiểm Trách nhiệm sản phẩm

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:
tanbaoviet

Dịch vụ liên quan

Bảo hiểm bảo việt