Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô

Đây là loại hình bảo hiểm bắt buộc đối với chủ xe cơ giới theo quy định của Bộ Tài chính. Bảo hiểm được coi là giấy tờ bắt buộc khi tham gia giao thông, và chủ xe có thể bị xử phạt nếu không mang theo khi làm việc với CSGT..

Đây là loại hình bảo hiểm bắt buộc đối với chủ xe cơ giới theo quy định của Bộ Tài chính, có tác dụng:
  • Bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ 3 do xe cơ giới gây ra.
  • Bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

1. Mức trách nhiệm bảo hiểm

Mức trách nhiệm đối với thiệt hại về người do chủ xe ô tô gây ra:

  • 50,000,000 đồng/1 người/ 1 vụ tai nạn

Mức trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản do chủ xe ô tô gây ra:

  • 50,000,000 đồng/1 vụ tai nạn

2. Biểu phí TNDS của chủ xe cơ giới:

Đơn vị tính: VNĐ

STT Loại xe Đơn vị tính Phí gốc Thuế VAT 10% Tổng thanh toán
I Xe lam, Môto 3 bánh, Xích lô đồng/1 năm 290.000 29.000 319.000
II Xe ô tô không kinh doanh vận tải
1 Loại xe dưới 6 chỗ ngồi đồng/1 năm 397.000 39.700 436.700
2 Loại xe từ 7 chỗ đến 11 chỗ ngồi đồng/1 năm 794.000 79.400 873.400
3 Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi đồng/1 năm 1.270.000 127.000 1.397.000
4 Loại xe trên 24 chỗ ngồi đồng/1 năm 1.825.000 182.500 2.007.500
5 Xe vừa chở người vừa chở hàng đồng/1 năm 933.000 93.300 1.026.300

 Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

tanbaoviet

Chủ đề ô tô xe máy