Bảo hiểm y tế Intercare

Bảo hiểm sức khỏe InterCare là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cao cấp của Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt. Ra đời với mục đích cung cấp gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao dành cho các đối tượng khách hàng VIP có nhu cầu chăm sóc và điều trị sức khỏe tại các bệnh viện nổi tiếng tại nước ngoài..

PHẦN I: QUYỀN LỢI BẢO HIỂM INTERCARE

A. QUYỀN LỢI CHÍNH

Đơn vị: VND                                          

QUYỀN LỢI CHÍNH

Select

Essential

Classic

Gold

Diamond

Phạm vi lãnh thổ

Vùng 1

Vùng 2

Vùng 3

Vùng 4

Vùng 5

Giới hạn trách nhiệm cho cả thời gian bảo hiểm

1,05 tỷ

2,1 tỷ

4,2 tỷ

5,25 tỷ

10.5 tỷ

1. Tiền phòng bệnh/ngày

4,2 triệu

6,3 triệu

10,5 triệu

16,8 triệu

21 triệu

   2. Phòng chăm sóc đặc biệt (tối đa 30 ngày/bệnh)

Trả toàn bộ

Trả toàn bộ

Trả toàn bộ

Trả toàn bộ

Trả toàn bộ

   3. Các chi phí bệnh viện tổng hợp (các chi phí y tế và dịch vụ phát sinh trong quá trình điều trị nội trú và/ hoặc trong ngày điều trị)

Các chi phí chụp MRI, PET, CT scans X-rays, các chi phí kiểm tra nghiên cứu cơ thể, chi phí chẩn đoán.

Trả toàn bộ

Trả toàn bộ

Trả toàn bộ

Trả toàn bộ

Trả toàn bộ

  4

Dịch vụ liên quan

Bảo hiểm bảo việt