Bảo hiểm y tế kết hợp

Bảo hiểm y tế kết hợp là loại bảo hiểm kết hợp giữa bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn. Người mua bảo hiểm sẽ được chi trả các chi phí y tế, hay tai nạn khi có sự cố xảy ra đối với bản thân..

Đối tượng tham gia bảo hiểm: 
1. Người được bảo hiểm là mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có độ tuổi tối đa không quá 65 tuổi.
2. Người phụ thuộc được bảo hiểm trong cùng Hợp đồng với người được bảo hiểm và phải có sự chấp thuận của Bảo Việt.
3. Trẻ em mới sinh đủ điều kiện tham gia bảo hiểm khi được 15 ngày tuổi hay từ ngày xuất viện, ngày nào xảy ra sau sẽ được chọn nhưng với điều kiện Người được bảo hiểm phải nộp Giấy yêu cầu bảo hiểm cho đứa trẻ đó kèm theo giấy xác nhận về tình trạng sức khỏe tốt và phải được Bảo Việt chấp thuận.
4. Bảo hiểm Bảo Việt không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sau:
- Người bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong.
- Người bị thương tật, tàn tật vĩnh viễn từ  trên 50% trở lên.
- Người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật.
Hiệu lực của bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ dưới đây kể từ ngày Người tham gia bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ theo quy định:
- 30 ngày đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật.
- 90 ngày đối với trường hợp điều trị thai sản,  xảy thai cần thiết phải nạo thai theo chỉ  định của bác sĩ,.
- 270 ngày đối với trường hợp sinh đẻ.
- Trường hợp tai nạn, Hợp đồng tái tục liên tục và Hợp đồng tập thể từ 50 thành viên trở lên bảo hiểm có hiệu lực ngay sau khi người tham gia bảo hiểm đóng phí đầy đủ theo quy định.
Phí bảo hiểm
baohiemytekethop
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:
tanbaoviet

Dịch vụ liên quan

Bảo hiểm bảo việt