Bảo Việt đặt mục tiêu chinh phục mức doanh thu 1 tỷ USD năm 2016

Đại diện Tập đoàn Bảo Việt cho biết, trong năm 2015, doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn ước đạt 20.807 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 1.187 tỷ đồng. Trên những kết quả đã đạt được, Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu chinh phục mức doanh thu 1 tỷ USD trong năm 2016.

baovietonline1tyusd

Năm 2015, Tập đoàn Bảo Việt đã hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông thông qua với doanh thu hợp nhất ước đạt 20.807 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch, tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.465 tỷ đồng, bằng 101,8% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 1.187 tỷ đồng, bằng 104,1% kế hoạch.

Công ty mẹ cũng hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.002 tỷ đồng, bằng 102,2% kế hoạch năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của công ty mẹ ước đạt 14,7%.

Doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm ước đạt 16.514 tỷ đồng, tăng trưởng 17,4%. Doanh thu phí bảo hiểm từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 6.471 tỷ đồng tăng trưởng 5,9%, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 5.881 tỷ đồng, tăng trưởng 4%. Lợi nhuận sau thuế đạt 279 tỷ đồng, hoàn thành 108,3% kế hoạch năm.

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt mức tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 10.100 tỷ đồng, tăng trưởng 26,9%. Doanh thu khai thác mới đạt 2.309 tỷ đồng, tăng trưởng 23,2% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 816 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 635 tỷ đồng.

Đại diện tập đoàn chia sẻ, năm 2016 là năm khởi đầu của chiến lược 5 năm (2016-2020) hướng tới một Bảo Việt có năng lực cạnh tranh quốc tế và là định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam đến năm 2020. Do vậy, Bảo Việt đã cụ thể hóa kế hoạch 2016 bằng các giải pháp đầu tư mạnh mẽ.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và ký kết các hiệp định thương mại tự do với EU, Hàn Quốc như hiện nay đã mở ra cơ hội lớn cho Bảo Việt trong việc tiếp cận thị trường mới rộng lớn hơn.

Nguồn: anninhthudo.vn

Dịch vụ liên quan

Bảo hiểm bảo việt