Dịch vụ chi trả bồi thường

1.  Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ bồi thường được khách hàng sử dụng trong trường hợp nằm viện tại các Bệnh viện/Phòng khám ngoài hệ thống bảo lãnh viện phí liên kết với Bảo hiểm Bảo Việt hoặc khách hàng bị từ chối bảo lãnh do thông tin cung cấp chưa đầy đủ

Thủ tục đơn giản, ngắn gọn, chi trả trực tiếp vào tài khoản sẽ mang lại cho khách hàng cảm giác thoải mái và dễ chịu.

2.  Quy trình sử dụng dịch vụ

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây: Quy trình bồi thường

anhboithuong

3.  Hồ sơ yêu cầu bồi thường

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm nhưng không giới hạn ở các chứng từ sau:

  • - Giấy yêu cầu bồi thường được điền đầy đủ thông tin (theo mẫu sau: Giấy yêu cầu bồi thường)
  • - Chứng từ y tế: Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Sổ y bạ/ Phiếu khám/ Báo cáo y tế, Đơn thuốc, kết quả xét nghiệm/ chụp phim và các chứng từ có liên quan khác (đầy đủ thông tin, đặc biệt cần có tên/địa chỉ bệnh viện/phòng khám, tên/chữ kỹ của bác sỹ, dấu đỏ bệnh viện/phòng khám)
  • - Chứng từ thanh toán: Hóa đơn tài chính/ Biên lai viện phí lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính, Bảng kê chi tiết viện phí… có đóng dấu của bệnh viện/phòng khám (Lưu ý: Phiếu thu/ Hóa đơn bán lẻ/ Biên lai bán lẻ chỉ được thanh toán tối đa 200.000 VNĐ)
  • - Bản tường trình tai nạn có xác nhận của cơ quan. Trường hợp tai nạn giao thông nghiêm trọng, cần có Biên bản tai nạn có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công an nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn
  • - Giấy chứng tử, xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trong trường hợp tử vong)

Những chứng từ và tài liệu này sẽ được cung cấp bởi và bằng chi phí của Người được bảo hiểm/ Người đại diện.

Dịch vụ liên quan

Bảo hiểm bảo việt