Mức thu Bảo hiểm xã hội mới sẽ không quá cao

Bộ LĐ-TB&XH cho biết mức thu bảo hiểm xã hội mới đối với người lao động sẽ không quá cao.

Hiện cả nước có hơn 3 triệu lao động đang làm việc cho các công ty Nhà nước và công ty có nguồn vốn Nhà nước. Mức đóng BHXH mới là cần thiết để đảm bảo công bằng xã hội và đảm bảo đời sống cho người lao động khi về già. Tuy nhiên, lúc này, vấn đề được người lao động và doanh nghiệp quan tâm là khoản phí phải đóng sẽ tăng bao nhiêu % so với mức cũ?

baohiemxahoi2016

Liên quan tới vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, từ 1/1/2016-31/12/2017, mức đóng BHXH dựa vào lương và các phụ cấp ghi trong hợp đồng. Người lao động và doanh nghiệp có thể yên tâm vì mức thu bảo hiểm mới không quá cao.

Theo tính toán, việc đóng BHXH theo thang bảng lương doanh nghiệp chi phí của các công ty sử dụng nhiều lao động sẽ tăng chưa đến 10%. Từ 1/1/2016, người lao động được quản lý sổ BHXH và định kỳ 6 tháng được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về đóng BHXH. Theo quy định, người lao động sẽ đóng 8%, còn lại 18% sẽ do người sử dụng lao động đóng, tổng cộng sẽ đóng 26% vào quỹ BHXH.


Theo VTV

 

Dịch vụ liên quan

Bảo hiểm bảo việt